Zo zit dat met de woonlastennota

Editie 08
Rode op elkaar gestapelde bakken vol met aanslagbiljetten

Ieder jaar hetzelfde liedje. Een belastingaanslag van de gemeente op de deurmat. Woon je met meerdere mensen op één adres en ben je ook nog eigenaar van het huis waarin je woont? Dan kan de rekening zomaar oplopen tot € 600,- of meer. Maar voordat de aanslag op de deurmat valt, gaat er een jaar durend proces aan vooraf. Peter van Heerwaarden, sectordirecteur Belastingzaken en Michael Goldman, afdelingsmanager Heffing nemen je stap voor stap mee in dat proces.

 

De woonlastennota is de jaarlijkse nota waarin drie belastingen worden opgelegd. De onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Ook de WOZ-waarde (WOZ-beschikking) staat op de nota vermeld. Deze waarde is nodig om de ozb te berekenen.

800x1200.jpg
Peter van Heerwaarden, sectordirecteur Belastingzaken (rechts op de foto) en Michael Goldman, afdelingsmanager heffingen.

 

Stap 1: Taxeren

Gedurende het hele jaar zijn twaalf gecertificeerde en ervaren taxateurs van de gemeente bezig om alle onroerende zaken in Den Haag te taxeren. Alle Haagse objecten passeren dan de revue. Van woning tot winkel en van de Pier tot het Vredespaleis. ‘Kerken hebben vrijstelling,’ vertelt Peter. ‘Net als ambassades. Ziekenhuizen krijgen ook gewoon een aanslag. Net als de gemeente zelf.’

Peter: ‘Verkoopprijzen in de markt zijn een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de waarden. Dit kan natuurlijk niet één op één. De staat van onderhoud of een eventuele uitbouw is ook bepalend voor de waarde. Het taxeren van de hele stad is een jaarproces. We checken verkoopprijzen in het kadaster en op verkoopwebsites, en we analyseren de transacties. Verder controleren wij op verleende bouwvergunningen. Verbouwingen kunnen leiden tot uitbreidingen van woningen en dus waardestijging dus dat houden we goed in de gaten. Het hele traject is half januari af.’

Spelende kinderen op de stoep voor een rijtje huizen
Eigenaren van woningen betalen ozb. Huurders niet. Bij bedrijfspanden betalen de eigenaar en de gebruiker ozb.

 

Stap 2: Heffen

‘Daarna is het de beurt aan ons om de heffingen vast te stellen’, vertelt Michael verder. ‘Het hele jaar zijn wij bezig met het zo optimaal mogelijk bijhouden van onze bestanden. We zoeken uit wie de eigenaar en/of gebruiker van het pand is. Als de WOZ-beschikkingen gereed zijn, kunnen wij het bestand opmaken om de woonlasten op te gaan leggen.

De WOZ-beschikking is het onderdeel van de woonlastennota waar de WOZ-waarde vermeld wordt.

Vanaf november worden de bestanden dagelijks gecontroleerd. Staat de juist persoon vermeld? Is hij/zij niet verhuisd, staat het pand niet leeg? Met het team Multimedia van de gemeente Den Haag maken we de aanslagbiljetten en de toelichtingen, bij de scanstraat controleren we of de barcodes goed werken en samen met de ICT afdeling controleren we dat de juiste bedragen en teksten op de juiste aanslagen komen. Het laatste weekend van januari worden alle bestanden klaargezet. Dat is het moment dat we zelf kunnen zien hoe het eruit ziet en wat de opbrengst zal zijn. Als alles klopt dan gaat de bulk naar de print- en verzendservice. Zij hebben een week nodig om alles te printen en te verzenden. We proberen ook steeds meer digitaal te doen. Dit kan tegenwoordig via de Berichtenbox. Iedereen die de Berichtenbox van de gemeente heeft aangevinkt via mijnoverheid.nl, krijgt de aanslag automatisch digitaal.

In de scanstraat worden documenten gedigitaliseerd.

Zodra de woonlastennota op de deurmat ligt, komen er veel reacties binnen. Hierover hebben we afspraken gemaakt met het gemeentelijke Klant Contact Centrum zodat zij vragen kunnen beantwoorden.’

Peter vult aan: ‘Het is belangrijk dat het hele proces foutloos wordt uitgevoerd. Als iemand geen aanslag ontvangt, zal hij in de regel niet bellen en vragen waar die blijft. Het is daarom belangrijk dat heel zorgvuldig te werk gaan.’

Stap 3: Invorderen

Kun je de rekening niet betalen? Dan kun je kwijtschelding aanvragen. Michael: ‘Krijg je geen kwijtschelding? Dan moet je betalen. Ook zijn er mensen die niet kunnen of niet willen betalen. Mensen die niet kunnen betalen proberen we te helpen. Je kan hiervoor een betalingsregeling treffen.’ Peter: ‘Als mensen niet betalen kunnen we uiteindelijk eigendommen invorderen of loonbeslag leggen. Bijvoorbeeld door een auto te vorderen door een wielklem te plaatsen. De eigenaar krijgt dan de gelegenheid om te betalen. Als dat te lang duurt dan wordt de auto weggesleept. Wordt dan nog niet betaald? Dan wordt de auto per opbod verkocht. De verkoop van de auto wordt verrekend met de openstaande schuld. Maar dit zijn uitzonderlijke maatregelen.’

Voor de ontvangst van het belastinggeld heeft de gemeente een aparte bankrekening bij BNG Bank. ‘Nee, daar heb ik geen pinpas van’, lacht Peter. ‘Ik heb er ook geen toegang toe. De afdeling Treasury van de gemeente beheert en bewaakt dat.’

Een vuilniswagen leegt een ondergrondse afvalcontainer
Elke huishouden betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

 

Stap 4: Uitgeven

Het innen van de belastingen is hard nodig. ‘Als deze belastingen in Den Haag niet geïnd zouden worden dan zou de gemeente ruim 180 miljoen euro minder te besteden hebben’, legt Peter uit. Lokale belastingen zijn nodig voor collectieve voorzieningen. Sportvelden, zwembaden, een cultuurcentrum, het armoedebeleid of het onderhoud aan het groen. Alles moet gefinancierd worden. Er wordt nu landelijk nagedacht om gemeenten meer belastingruimte te geven (wat dan gecompenseerd wordt door lagere landelijke belastingen). Hoe hoger het percentage van de lokale lasten zijn, hoe meer beleidsvrijheid de gemeente heeft en hoe meer zij voor haar inwoners kan betekenen.

De donkere gangen van het riool
Alle eigenaren van (on)roerende zaken, die direct of indirect zijn aangesloten op de Haagse riolering, betalen rioolheffing voor aanleg en onderhoud van de riolering. - Foto Juriaan Brobbel

 

Wist je dat…?

  •  … je sinds 2016 de woonlastennota ook digitaal kan ontvangen?
  •  … je dat kan regelen op mijn.overheid.nl?
  •  … dat dan wel pas vanaf de volgende aanslag kan?
  •  … er 240.000 aanslagen zijn opgelegd?
  •  … de totale opbrengst hiervan 181 miljoen euro is?
  •  … er voor 7,8 miljoen euro kwijtschelding is verleend?
  •  … de begroting van de gemeente 2,5 miljard euro bedraagt?
  •  … de afvalstoffenheffing met 1% verlaagd is?
  •  … Den Haag al twee jaar de goedkoopste grote gemeente is qua lokale lasten?

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de woonlastennota, lees dan het verhaal ‘Woonlasten Den Haag blijven laag’ op pagina 4 in de Stadskrant van februari of kijk op denhaag.nl.

Meer Editie070?

Wil je meer verhalen lezen over de stad? Bekijk dan ook de andere verhalen op Editie070.

Zo zit dat met de woonlastennota

Gepubliceerd op 10 maart 2017 Geschreven door Sandy Vivaldi Fotografie door Henriëtte Guest

Heb jij een idee voor een verhaal op Editie070?

Editie 08

10 maart 2017
Alle edities Sluiten X
Meer artikelen?
08