Samen in actie voor een leefbaar en veilig Laakkwartier

Editie 43
Samenwerking-verkleind.jpg

Vanuit hun ramen kijken bewoners van het Laakkwartier toe, terwijl politie en brandweer een horecapand binnengaan waar bewoners veel overlast van ervaren. Kees woont naast het café en is opgelucht dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan zijn melding: ‘Goed dat ze dit doen, wij maken ons grote zorgen of de boel daar niet een keer in de hens gaat.’

Tijdens de zevenenveertigste IHA (Integrale Handhavingsactie) trekken politie, brandweer, HTM, Stedin, Belastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), douane en meerdere teams van de gemeente de wijk in. De diensten reageren op signalen van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Leefbaarheid en veiligheid vergroten staan tijdens deze acties centraal.

Nazli-verkleind.jpg
Nazli Tuzer, bestuurlijk beleidsadviseur veiligheid bij de gemeente Den Haag

Nazli: ‘Met deze acties laten we zien dat we overlast, criminaliteit en misstanden aanpakken met uiteindelijk doel om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. We doen dit zeer regelmatig, iedere keer weer een andere wijk. We hebben al bijna vijftig integrale handhavingsactie op de teller staan. Het levert zeer veel op. Van het innen van niet betaalde boetes tot aan het oprollen van hennepkwekerijen. Dit gebeurt natuurlijk ook buiten deze acties. Alle diensten doen tijdens de IHA het werk wat ze altijd doen. Het verschil is dat tijdens deze gebiedsgerichte IHA, verschillende problematiek tegelijkertijd wordt aangepakt en dat valt op in de wijk. Hiernaast zorgt de aanwezigheid van diverse diensten voor korte lijnen en een goede samenwerking.’ 

'Men kan overlast melden bij de gemeente en dat heeft echt zin', sluit Nazli af. 'De acties die daarop volgen worden positief ontvangen door de bewoners en ondernemers, zij zijn onze extra ogen en oren. Overlastgevers en criminelen gaan eerder weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen.’

Kour-verkleind.jpg
Kour van der Laan, bevelvoerder brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden)

Kour: ‘Voor de integrale handhavingsactie in Laak voert de brandweer vooral CO-metingen uit in drank- en horecagelegenheden, zoals shisha lounges. Dit zijn metingen om het gehalte koolmonoxide in een ruimte te meten. Een te hoog gehalte is slecht voor de luchtkwaliteit en schadelijk voor de gezondheid. Ook controleren wij of we goed door de straten kunnen rijden met de tankautospuit. Bewoners moeten bij het parkeren voldoende ruimte overlaten voor de hulpdiensten. In een aantal straten lieten we folders achter om hiervoor aandacht te vragen.'

Wat is verder de rol van de brandweer? 'We treden ook samen met de politie op tegen foutgeparkeerde auto’s en we controleren de bereikbaarheid en opbrekingen in de stad bij wegwerkzaamheden. Tot slot geven we voorlichting over brandveilig leven in woningen, maar ook in bijvoorbeeld zorgcentra en horecagelegenheden. En tijdens evenementen kun je de Motorondersteuning Brandweer (MOB) tegenkomen. We vormen dan een team van drie motoren van politie, brandweer en ambulance, zodat we bij een incident zo efficiënt mogelijk op  kunnen treden.’

Martin-verkleind.jpg
Martin Hooijer, ploegchef brede handhavingsteam Laak

Martin: ‘De gemeentelijke handhavingsorgansatie is de laatste jaren flink geprofessionaliseerd. We handhaven meer, we zijn flexibeler en zetten meer probleemgestuurd onze mensen in. Doordat handhavers samenwerken met de politie, op basis van de scans en uitvoeringsprogramma’s, pakken we de leefbaarheidsproblemen, zoals alcoholoverlast of afval, op een meer integrale manier aan. We zien dat het werkt. Dit geldt voor zowel de dagelijkse werkzaamheden als in de aanpak bij specifieke acties. Voor ons is zo’n integrale actie eigenlijk niets nieuws. Horecacontroles doen we al dagelijks. Maar door de samenwerking met andere diensten, kunnen we meer misstanden signaleren en wordt de pakkans vergroot.’

Bewoners-verkleind.jpg
Bewoners Bart en Pjotr

Bart en Pjotr: 'Wij begrijpen wel dat ze het doen, zo’n integrale actie. Wij hebben vroeger ook motoren opgevoerd. De orde moet gehandhaafd blijven.' 

Gerdy-verkleind.jpg
Gerdy Smetsers, senior inspecteur Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Gerdy: ‘De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecteur beoordeelt of horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca werken en veilig met voedsel omgaan. Ook controleren zij onder andere of horeca- en uitgaansgelegenheden zich aan het rookverbod houden. Ondernemers die het rookverbod niet naleven kunnen een boete verwachten. De hoogte van de boete hangt onder meer af van de vraag of er al vaker overtredingen zijn geconstateerd. ‘Ook in coffeeshops en shisha lounges mogen, buiten de rookruimte om, geen producten worden gerookt waarin tabak is verwerkt. Als dat wel gebeurt, is de eerste boete ongeveer 600 euro. De volgende keer verwacht ik dat ze hun zaakjes op orde hebben en anders wordt de boete verdubbeld.’ 

Gerdy vult aan: 'Wat zo fijn is aan deze gezamenlijke acties, is dat we alle disciplines bij elkaar hebben om echt tot concrete beslissingen te kunnen komen. Iedereen brengt zijn of haar expertise mee dus de slagkracht op zo’n avond is erg groot.'

HTM-verkleind.jpg
HTM controleert op reizen zonder geldig vervoersbewijs. Ook wordt er naar identiteitsbewijzen gevraagd.

Wat heeft de IHA opgeleverd? 

  • De Haagse Pandbrigade controleerde 17 panden. Bij de meeste woningen werden misstanden aangetroffen, zoals illegale kamerverhuur. In 25 gevallen rekende de verhuurder een veel te hoge huurprijs. In 2 gevallen ging het zelfs om een extreem hoge huurprijs. De gemeente stuurt de pandeigenaren een brief met een waarschuwing en met een mogelijke dwangsom. Het gemeentelijk huurteam gaat de huurders helpen en adviseren.
  •  De politie controleerde 2 woningen waar sprake was van drugsoverlast. Hierbij zijn 4 personen gearresteerd. De politie doet verder onderzoek. 
  • Het horecateam bezocht 8 zaken. Daarvan waren 7 horecagelegenheden niet in orde. Er waren 2 zaken zonder vergunningen. Die eigenaren moesten direct de deuren sluiten. Een aantal shisha lounges werd gecontroleerd. De douane nam hierbij 5 kilo tabak in beslag, waarover geen accijns was betaald. Hiernaast zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 4 boeterapporten opmaken. Diverse lounges voldeden niet aan de regels. Zowel de douane als de NVWA kunnen nog hoge boetes opleggen aan de zaken.
  • De politie, Belastingzaken en het gemeentelijke team Parkeren controleerden tijdens een verkeerscontrole tientallen voertuigen. De politie schreef 19 bekeuringen uit. 
  • Het team Parkeren scande bijna 8.000 kentekens op het betalen van parkeergeld. De eigenaren van 295 voertuigen hadden niet betaald. Zij krijgen een naheffing van ongeveer € 70 thuis gestuurd. Ook controleerde Belastingzaken op basis van kentekens de betaling van de gemeentelijke belastingen. Ze vonden hierbij voor € 13.420 aan openstaande rekeningen. 9 auto’s kregen een wielklem. 
  • De HTM heeft op diverse locaties de vervoersbewijzen gecontroleerd. 99 reizigers kregen een boete van € 55.-.
  • De controleur binnenwateren, gemeentelijke handhavers en de politie controleerden ’s nachts 103 boten op illegale bewoning. Er werden 8 personen aangetroffen. Ze moesten de bootjes verlaten en kregen een waarschuwing.

Overlast melden

Je kunt overlast melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente of via denhaag.nl/meldingen

Meer Editie070?

Wil je meer verhalen lezen over de stad? Bekijk dan ook de andere verhalen op Editie070.

Gepubliceerd op 13 juli 2018 Geschreven door Martine Linnemeijer - Chambone & Jetty Scholten Fotografie door Fleur Beemster

Heb jij een idee voor een verhaal op Editie070?

Editie 43

13 juli 2018
Alle edities Sluiten X
Meer artikelen?
43