Nederlandse taal leren bij het ROC Mondriaan

Editie 03
Jullie stelden de volgende vraag aan Editie070: Hoe leren jonge statushouders de Nederlandse taal?
Schakeklas ROC Mondriaan

Vijf dagen in de week, drie uur per dag komt een groep jonge Syriërs en Eritreeërs bij de ‘Taal+ school’ van het ROC Mondriaan aan de Brouwersgracht bij elkaar. Hier leert de groep Nederlands in een speciaal opgezette schakelklas, om snel door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding. Ze zijn inmiddels vier weken onderweg en maken goede vorderingen.

Als de docente bijna een kwartier voor aanvang van de les binnenkomt, zit iedereen al klaar met de studieboeken op tafel. Er wordt wat gelachen en gepraat. In het Arabisch en Engels, maar dat is meteen afgelopen zodra de docente, Jeannette van Zijl, het startsein geeft.  Jeannette: ‘Alles mag, behalve Arabisch praten.’ Ergens maakt een telefoon geluid.  ‘Oh ja, en de telefoons moeten uit. Ik zal de mijne ook even uitzetten.’ De leerlingen lachen.

Soms lukt het even niet en dat is oké


Ze vertelt wat er voor vandaag op het programma staat: oefenen met hoofd- en bijzinnen, tegenstellingen, in gesprek gaan over vervoersmiddelen en er is tijd voor een spelletje. Na een uitgebreide uitleg, volledig in het Nederlands, gaat de klas aan de slag. De sfeer is heel relaxt. Niemand is bang om te zeggen: ‘Ik begrijp het niet’. De docente moedigt dit ook aan en neemt vervolgens uitgebreid de tijd het nogmaals uit te leggen. Een uur gaat voorbij en de klas gaat vrij vlot door de oefeningen heen. Wanneer Jeannette nog iets uitlegt en dingen op het bord schrijft, vult de klas hardop aan waar ze dat kunnen. Als het even niet lukt met een oefening, is er wat teleurstelling en frustratie. Jeannette springt in: ‘Jullie zijn hier vijf keer per week en iedere keer leer je nieuwe dingen. Dat is veel en moeilijk en het is oké dat het soms even niet lukt.’ Gefocust werkt de klas verder.

Wanneer iets niet helemaal duidelijk is neemt de docente uitgebreid de tijd om het nogmaals uit te leggen.
Wanneer iets niet helemaal duidelijk is neemt de docente uitgebreid de tijd om het nogmaals uit te leggen.

 

Meer dan alleen docent

Na anderhalf uur is het tijd voor pauze, waarin Jeannette vertelt dat ze het ontzettend leuk vindt om juist deze groep leerlingen les te geven. ‘Ik geef normaal gesproken mensen les die al een prima leven hebben, en daarnaast Nederlands leren. Expats en EU-migranten bijvoorbeeld. Maar voor deze groep jongeren geldt dat Nederlands leren echt een voorwaarde is om hun leven te kunnen beginnen. Ik vind het mooi dat ik daaraan kan bijdragen.’ De groep is ontzettend leergierig, aldus Jeannette. ‘Dat maakt het leuk. Maar het is ook wel moeilijk hoor. Naarmate we meer tijd met elkaar doorbrengen, nemen de leerlingen me steeds meer in vertrouwen en hoor ik hun persoonlijke verhalen. Iedereen heeft veel meegemaakt en nog steeds hebben ze het niet makkelijk. Dat raakt me. Eigenlijk ben je meer dan alleen docent.’

De groep is ontzettend leergierig en gedreven. Het is niet nodig ze ‘bij de les’ te houden, dat gaat helemaal vanzelf.
De groep is ontzettend leergierig en gedreven. Het is niet nodig ze ‘bij de les’ te houden, dat gaat helemaal vanzelf.

Dromen waarmaken in een normaal leven


Trajectbegeleidster Saskia Daanje is er in de pauze vaak om een praatje te maken met de jongeren. Ze vult aan: ‘Ze hebben inderdaad het een en ander meegemaakt en willen eigenlijk gewoon een normaal leven. Naar school gaan helpt daarbij. Het geeft ze houvast en weer iets om naartoe te werken. Sommigen zijn al jaren niet naar school geweest en hebben een tijd geen fatsoenlijke dagbesteding gehad. Ze staan klaar om Nederlands te leren en te gaan studeren.’

Dat blijkt ook uit verhalen van een aantal leerlingen zelf. Amro Ramdoun (18) uit Syrië: ‘Het is fijn om iets te doen te hebben. Eerder zat ik maar een beetje op m’n telefoon, op Facebook. Ik wil graag de taal leren, studeren en gaan werken.’ Voor Firas Al Sayed (22), ook uit Syrië, geldt hetzelfde. Behalve dat hij nu naar school gaat, werkt hij inmiddels ook op vrijwillige basis als tolk bij Vluchtelingenwerk. Hij heeft grote dromen: ‘Ik speel viool en zit eraan te denken om naar het Conservatorium te gaan. Of misschien ga ik toch verder met een studie Business Administration, dat studeerde ik in Syrië.’

Om die dromen waar te kunnen maken, moet nog hard gewerkt worden. Maar nu even niet. Jeannette: ‘Kom jongens, het is vrijdag en jullie hebben zó hard gewerkt deze week, we gaan het weekend inluiden en koffie drinken op de Grote Markt! Maandag gaan we er weer vol tegen aan.’

Amro uit Syrië is erg gemotiveerd om de taal te leren. Hij wil het liefst zo snel mogelijk gaan studeren.
Amro uit Syrië is erg gemotiveerd om de taal te leren. Hij wil het liefst zo snel mogelijk gaan studeren.

 

Je komt als statushouders naar Den Haag, en dan…

Van statushouders (red. vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die naar Den Haag komen, verwacht de gemeente dat zij actief meedoen in de Haagse samenleving. Samen met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers helpt de gemeente deze nieuwe Hagenaars hierbij. Zo worden ze onder meer begeleid bij het leren van de taal, waarna ze een opleiding kunnen volgen of werk kunnen zoeken. Statushouders jonger dan 27 jaar kunnen, op verschillende niveaus, het schakel-/inburgeringsprogramma van het ROC Mondriaan volgen. Dit programma is intensiever dan een regulier inburgeringsprogramma. In relatief korte tijd bereiken de leerlingen het taalniveau dat zij nodig hebben en worden ze voorbereid op een vervolgopleiding aan het MBO, HBO of de universiteit. De gemeente nodigt deze groep statushouders uit om een zogenaamde profielscan te laten maken. Na deze test kan de gemeente adviseren welk niveau cursus het beste bij de persoon in kwestie past.

Wil je meer weten over statushouders in Den Haag en hoe je zelf kunt helpen? Kijk dan op www.denhaag.nl.

Meer Editie070?

Wil je meer verhalen lezen over de stad? Bekijk dan ook de andere verhalen op Editie070.

Nederlandse taal leren bij het ROC Mondriaan

Gepubliceerd op 16 december 2016 Geschreven door Marike Kielman Fotografie door Henriëtte Guest

Heb jij een idee voor een verhaal op Editie070?

Editie 03

16 december 2016
Alle edities Sluiten X
Meer artikelen?
03