In Den Haag kan je met elkaar lezen en schrijven

Editie 21
TaalHelden_Zuid-Holland_2017.jpg

Wist je dat er meer dan 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met rekenen, lezen, schrijven en dus met taal? Dat is 1 op de 9 Nederlanders. In Den Haag is 24% van de inwoners (90.000!) laaggeletterd. Dit is een groot probleem dat absoluut aandacht nodig heeft. Deze week is het de landelijke Week van Alfabetisering, een week waarin daarvoor aandacht wordt gevraagd. Zo organiseert de Stichting Lezen en Schrijven deze week een TaalHeldenverkiezing. TaalHelden helpen mensen die moeite hebben met taal en rekenen. Een taalheld kan ook iemand zijn die zichzelf met behulp van cursussen beter heeft leren lezen, schrijven of rekenen.

Maar ook los van deze week wordt er hard gewerkt aan de alfabetisering van Den Haag, door bijvoorbeeld de Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Den Haag.

BvV_20170830_Saskia_van_Oordt_02.jpg
Saskia van Oordt, genomineerde TaalHeld in de categorie Taalbegeleider

Taal is een levend ding

De Haagse Saskia van Oordt is genomineerd voor de titel ‘Taalheld’ in de categorie Taalbegeleider. Zij voelt zich bijzonder vereerd met de nominatie: ‘Het is natuurlijk altijd leuk als je een schouderklopje krijgt voor je werk. Ik help vrijwillig ouders en kinderen via bijvoorbeeld de cursus Taal voor Thuis van de Stichting Lezen en Schrijven.  Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico laaggeletterd te worden. Tijdens de cursus leren ouders de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes en door vragen te stellen.’

Over het algemeen zijn het ouders van allochtone kinderen die Saskia begeleidt. ‘Ik heb deze cursus onlangs gedaan met een Afghaans gezin. Dat was heel intensief maar zo ontzettend waardevol. Ik was er bijna kind aan huis.’ Saskia hoopt ook dat autochtone laaggeletterden beter worden bereikt. Twee derde van het aantal laaggeletterden is namelijk autochtoon. ‘Daar leeft vaak een soort van omgekeerde trots. Ze zijn te trots om toe te geven dat ze moeilijk kunnen lezen en schrijven.’ Saskia merkt tot slot op dat ze geen taalpurist is: ‘Niemand hoeft perfect ABN te spreken van mij. Taal is een levend ding. Maar als je daardoor maatschappelijk geïsoleerd raakt, is dat doodzonde.’

BvV_20170901_Annick_Teeuwen_04.jpg
Annick Teeuwen, projectleider bij de Stichting Lezen en Schrijven

 Taalscholing helpt!

Annick Teeuwen is projectleider bij de Stichting Lezen en Schrijven. Zij is blij dat er steeds meer lokale initiatieven plaatsvinden die niet alleen aandacht geven aan laaggeletterdheid, maar ook tot concrete acties leiden. ‘Laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben’, legt Annick uit. ‘Het maakt het moeilijker om werk te vinden. Mensen hebben vaker last van hun gezondheid, omdat ze bijvoorbeeld recepten moeilijk kunnen lezen. Ook administratieve en financiële zaken kunnen voor problemen zorgen.’ Hierdoor gaan armoede en laaggeletterdheid vaak hand in hand.

‘Alles wat ten grondslag ligt aan  laaggeletterdheid moet worden aangepakt. Bijvoorbeeld door te oefenen met dagelijkse situaties. Denk aan een formulier invullen of een sollicitatiebrief schrijven’, zegt Annick. ‘Taal is niet het doel, maar een middel om zelfredzaam te zijn. En taalscholing helpt daarbij.’ De Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelt daarom ook praktijkgerichte lesmaterialen, waarmee cursisten samen met een getrainde taalvrijwilliger en onder begeleiding van een docent kunnen oefenen. En dat werkt. Annick: ‘Een mooi voorbeeld is Dick Voogd. Hij volgde taalcursussen met een taalvrijwilliger en schrijft nu zelfs gedichten die zijn gepubliceerd. Prachtig!’

BvV_20170901_Martijn_Bruijstens_03.jpg
Martijn Bruijstens, beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

 

Laagdrempelig oefenen met taal

‘Ook de gemeente pakt actief het probleem van laaggeletterdheid aan’, vertelt Martijn Bruijstens van de gemeente Den Haag. ‘Vooral omdat uit onderzoek bleek dat Den Haag ten opzichte van andere grote gemeenten slecht scoort met 24% laaggeletterden onder de beroepsbevolking.’ Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat het aantal per stadsdeel erg verschilt. In Segbroek is bijvoorbeeld 4% laaggeletterd, in Laak 50% en in het Centrum bijna 40%.

De gemeente organiseert via het ROC Mondriaan taalcursussen en ondersteunt bij het maken van digitale leermiddelen, zoals Oefenen.nl,  waar iedereen kan oefenen met taal. Martijn: ‘Dat werkt ontzettend goed, want het is laagdrempelig. Bij een opvangcentrum van asielzoekers met een verblijfsvergunning zag ik hen allemaal bezig op Oefenen.nl om de Nederlandse taal te leren. Een mooi gezicht.’ Ook met het financieel ondersteunen van taalorganisaties wil de gemeente laaggeletterdheid terugdringen. De oom van Martijn is bijvoorbeeld taalmaatje via het Gilde. ‘Hij gaat dan met z’n leerling naar de bouwmarkt, en dan leert hij hem of haar woorden, zoals ‘hamer’ of ‘zaag’. Want daar begint het, met heel praktische woordjes die je dagelijks gebruikt.’

Met deze acties bereikt de gemeente per jaar tussen de 6.000 en 7.000 mensen die laaggeletterd zijn. ‘Maar er moet natuurlijk nog meer gebeuren’, vindt Martijn. ‘Zeker omdat er steeds meer vluchtelingen en arbeidsmigranten naar de stad komen. Wil je die mensen een toekomst bieden, dan begint het met het beheersen van onze taal.’

Wist je dat…

  • ...8 september de Internationale Dag van de Alfabetisering is?
  • ...de TaalHeldenverkiezing in iedere provincie wordt gehouden? Alle winnaars gaan door naar de landelijke TaalHeldenverkiezing in januari 2018, waarbij prinses Laurentien de prijzen uitreikt. 
  • ...Prinses Laurentien in 2004 het initiatief nam om de Stichting Lezen en Schrijven op te richten?
  • ...jij ook vrijwilliger kunt worden? Dat kan bijvoorbeeld via Stichting Lezen en Schrijven, Het Gilde of Taal aan Zee.

Meer Editie070?

Wil je meer verhalen lezen over de stad? Bekijk dan ook de andere verhalen op Editie070.

* de coverfoto is gemaakt door de Stichting Lezen en Schrijven tijdens de bekendmaking van de TaalHelden Zuid-Holland. Meer weten? Bekijk dan het persbericht.  

In Den Haag kan je met elkaar lezen en schrijven

Gepubliceerd op 08 september 2017 Geschreven door Jan Jens Fotografie door Bart van Vliet

Heb jij een idee voor een verhaal op Editie070?

Editie 21

08 september 2017
Alle edities Sluiten X
Meer artikelen?
21