Den Haag vanaf het water - vervolg

Editie 20
170523MBWillemsvaart162.jpg

Ongeveer twee maanden geleden verscheen in Editie070 het artikel ‘Den Haag vanaf het water’, een verhaal over de Haagse grachten en rondvaartondernemer Chris Schram van de Willemsvaart. In dat artikel deed Chris een oproep aan de lezers om hun wensen voor de Haagse grachten kenbaar te maken. Daarop kregen we veel reacties. Editie070 sprak met Arthur Hagen, beleidsmedewerker Water en Grachten bij de gemeente Den Haag en legde de wensen en vragen aan hem voor.

170822MBEditie198.jpg
Arthur Hagen houdt zich bezig met het beleid omtrent water en grachten in Den Haag.

Uit de binnengekomen reacties blijkt dat veel mensen erg blij zijn met het feit dat de grachten toegankelijker zijn geworden. En tegelijkertijd is dat ook de wens van veel mensen: nog meer grachten in de stad terugbrengen. Concrete suggesties die door de lezers worden genoemd zijn de Brouwersgracht, de Amsterdamse en Stille Veerkade, de Gedempte Burgwal, de Paviljoensgracht, het Piet Heinplein en het verbinden van de Valkenboskade met de Veenendaalkade. Eén lezer wenst dat er minder rondvaartboten komen en een ander pleit ervoor geen bootverhuur in woonstraten toe te staan vanwege de geluidsoverlast. Naast wensen hebben de lezers ook vragen: zo wil iemand meer weten over varen in Den Haag en vraagt een ander waar de aanlegplaatsen zijn. 

Arthur vertelt dat de gemeente hard werkt om de grachten toegankelijker, leuker en leefbaarder te maken. Zo is deze zomer het Actieprogramma Binnenwater vastgesteld waardoor er meer kleine aanlegsteigers komen, wordt er een proef voorbereid met het verlichten van bruggen en er komen laadpunten voor elektrische sloepen. Er wordt ook gekeken of er een insteekhaven bij Den Haag Centraal kan komen. Ook zijn er vier bedrijven die interesse hebben om fluisterbootjes te verhuren. Voordat er toestemming wordt gegeven voor botenverhuur gaat de gemeente altijd eerst in gesprek met de buurt zodat bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken. 

170523MBWillemsvaart310.jpg
Een wens van velen is om nog meer grachten in de stad terug te brengen.

De wens om meer grachten in oude luister te herstellen begrijpt Arthur heel goed. Tegelijkertijd vertelt hij dat het realiseren heel lastig is. ‘Veel van de plekken die genoemd worden zijn nu drukke verkeerspunten waar naast auto’s ook trams rijden. Je zou dan een oplossing moeten vinden voor het verkeer, bijvoorbeeld alles ondergronds doen. Dat is niet iets wat je zomaar kunt doen en is bovendien ook heel kostbaar. Daarnaast ligt de bodem ook vol met allerlei kabels en leidingen. Niet alleen leidingen voor gas, water, stadsverwarming en riolering of kabels voor de elektriciteit. Er komen ook steeds meer kabels bij voor dataverkeer.' Naar het openen van het Piet Heinplein heeft de gemeente recent onderzoek gedaan. Die mogelijkheid is er, en aan het openen hangt een prijskaartje van zo’n acht miljoen euro. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad over die investering moeten beslissen. 

Aanleggen

Wie wel eens langs de grachten loopt zal ongetwijfeld gezien hebben dat er steeds meer bootjes en kano’s op het water te vinden zijn. Om mensen nog beter de weg te wijzen over het Haagse water is er een vaarkaart gemaakt van de stad en de buurgemeenten waar alle routes opstaan. Bij openbare kades mag je overal je bootje aanleggen, als je een vaarnummer hebt. ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’, zegt Arthur. Je kunt dus geen plek reserveren. Passanten kunnen zich melden bij de haven van de Ooievaart aan de Bierkade of bij de jachthaven Schiestreek in de Binckhorsthaven. ‘En aan de Cruquiskade, achter Hollands Spoor, mag je ook overnachten.'

 Wist je dat …

  • er ook een vaarkaart is?
  • het Actieprogramma Binnenwater 2017-2020 te raadplegen is via denhaag.nl?

Meer Editie070?

Wil je meer verhalen lezen over de stad? Bekijk dan ook de andere verhalen op Editie070.

Gepubliceerd op 25 augustus 2017 Geschreven door Esther Andoetoe Fotografie door Martijn Beekman

Heb jij een idee voor een verhaal op Editie070?

Editie 20

25 augustus 2017
Alle edities Sluiten X
Meer artikelen?
20